ચાંદાં જોવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંદાં જોવાં

  • 1

    છિદ્ર શોધવાં; દોષ ખોળવાં.