ચાંદી થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંદી થવી

  • 1

    ચાંદીનો રોગ થવો.

  • 2

    ચાંદી પડવી.