ચાનક રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાનક રાખવી

  • 1

    ચેતતા રહેવું.

  • 2

    કાળજી રાખવી.