ચાપદીવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાપદીવો

પુંલિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    એક પ્રકારનો વીજળીનો દીવો; 'આર્ક-લૅમ્પ'.