ચાંપમાં રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંપમાં રાખવું

  • 1

    અંકુશમાં રાખવું; શેહમાં લેવું.