ચાંપી દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંપી દેવું

  • 1

    દઝાડવાં કે બાળવા બળતું લગાડવું-નાખવું.