ચામડી ઊતરડી નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચામડી ઊતરડી નાખવી

  • 1

    સખત માર મારવો.