ચામડી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચામડી જવી

  • 1

    રોગથી ચામડી ઊતરી જવી.

  • 2

    ઘણો શ્રમ કે માર પડવો.