ચાર દહાડાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાર દહાડાનું

  • 1

    ક્ષણિક.