ચાર દાણાય ન હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાર દાણાય ન હોવા

  • 1

    થોડી પણ અક્કલ ન હોવી.