ચાર લોકમાં ગણાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાર લોકમાં ગણાવું

  • 1

    સર્વત્ર પ્રતિષ્ઠિત આબરૂદાર લેખાવું.