ચાલતી ગાડીએ બેસી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલતી ગાડીએ બેસી જવું

  • 1

    મોટાના કે વિજયીના પક્ષમાં પેસવું.