ચાલતો કજિયો મૂલવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલતો કજિયો મૂલવવો

  • 1

    પારકો કજિયો માથે વહોરી લેવો.