ચાલતો પ્રવાહ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલતો પ્રવાહ

  • 1

    રૂઢિ; પ્રણાલી.