ચાલ ચલગત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલ ચલગત

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વર્તણૂક.

  • 2

    ચારિત્ર; શીલ.