ચાળણીમાં પાણી ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાળણીમાં પાણી ભરવું

  • 1

    વ્યર્થ પ્રયત્ન કરવો.