ચાવી ઊતરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાવી ઊતરવી

  • 1

    ચાવી આપી હોય તે નીકળી જવી.