ચાવી છટકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાવી છટકવી

  • 1

    એકદમ ચાવી ઊતરી જવી; તેથી ચાવી તૂટી જવી.