ચિત્રપોથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિત્રપોથી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચિત્ર દોરવા માટેની પોથી.

  • 2

    કેવળ ચિત્રોવાળી પોથી કે પુસ્તિકા.