ચિત્ર ઊભું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિત્ર ઊભું કરવું

  • 1

    આબેહૂબ-તાર્દશ વર્ણન કરવું.