ગુજરાતી

માં ચીલઝડપની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચીલઝડપ1ચીલઝડપ2

ચીલઝડપ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચીલ-સમડી પેઠે ઝટ ઝડપવું તે.

ગુજરાતી

માં ચીલઝડપની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચીલઝડપ1ચીલઝડપ2

ચીલઝડપ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રૂમાલઉઠાવ; એક ફૂલ દો માલી; વર્તુળની બન્ને બાજુએ સરખા અંતરે દોરેલી સમાંતર રેખાઓ પર, બે ટુકડીઓ ઊભી રહે, રમત શરૂ થતાં બન્ને ટુકડીઓનો એક એક ખેલાડી વર્તુળમાં મૂકેલો રૂમાલ લેવા પ્રયત્ન કરે; જે ખેલાડી પકડાયા વિના રૂમાલ લઈ જાય તેની ટુકડીને અમુક ગુણ મળે, આ ગુણ મેળવનાર ટુકડી વિજેતા બને એવી એક રમત.