ગુજરાતી

માં ચોકની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોક1ચોક2ચોક3ચોક4

ચોકુ1

વિશેષણ

 • 1

  ચાર ગણું (આંકમાં, જેમ કે, ચાર ચોક ૧૬).

મૂળ

જુઓ ચોક પું૰

ગુજરાતી

માં ચોકની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોક1ચોક2ચોક3ચોક4

ચોંક2

 • 1

  ચોંકવું તે.

મૂળ

सं. चमत्कृ; प्रा. चमक्क =ચમકવું; સર૰ हिं. चोंक

ગુજરાતી

માં ચોકની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોક1ચોક2ચોક3ચોક4

ચોક3

વિશેષણ

 • 1

  ચોક્કસ; સ્થિર; વશ.

ગુજરાતી

માં ચોકની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોક1ચોક2ચોક3ચોક4

ચોક4

પુંલિંગ

 • 1

  ઘર વચ્ચેની ચોખંડી ખુલ્લી જગા.

 • 2

  આંગણા આગળની ખુલ્લી જગા.

 • 3

  વસતી વચ્ચેની ખુલ્લી જગા.

 • 4

  બજાર; ગુજરી.

 • 5

  પળ; ક્ષણ.

 • 6

  ચાર કડીઓની ટૂક.

 • 7

  [પાસાની રમતમાં] ચારનો દાવ.

ગુજરાતી

માં ચોકની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોક1ચોક2ચોક3ચોક4

ચોક

પુંલિંગ

 • 1

  મોટર-એન્જિનમાંની વાયુનિયમન-રચના.

ગુજરાતી

માં ચોકની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોક1ચોક2ચોક3ચોક4

ચોક

વિશેષણ

 • 1

  ચાર ગણું (આંકમાં, જેમ કે, ચાર ચોક ૧૬).

મૂળ

જુઓ ચોક પું૰