ચોખ્ખાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોખ્ખાઈ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સ્વચ્છતા; શુદ્ધતા.

 • 2

  પ્રામાણિકતા; નિખાલસતા.

ચોખ્ખાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોખ્ખાઈ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સ્વચ્છતા; શુદ્ધતા.

 • 2

  પ્રામાણિકતા.

 • 3

  નિખાલસતા.