ગુજરાતી

માં ચોખ્ખાઈની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોખ્ખાઈ1ચોખ્ખાઈ2

ચોખ્ખાઈ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સ્વચ્છતા; શુદ્ધતા.

 • 2

  પ્રામાણિકતા; નિખાલસતા.

ગુજરાતી

માં ચોખ્ખાઈની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોખ્ખાઈ1ચોખ્ખાઈ2

ચોખ્ખાઈ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સ્વચ્છતા; શુદ્ધતા.

 • 2

  પ્રામાણિકતા.

 • 3

  નિખાલસતા.