ચોખડિયાવેડા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોખડિયાવેડા

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    વટાળ બહુ પાળતા હોઈએ એમ બતાવવું તે.