ચોખા ઊભા રહી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોખા ઊભા રહી જવા

  • 1

    ભાતમાં અમુક દાણા કાચા રહી જવા.