ચોખા ચોડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોખા ચોડવા

  • 1

    કપાળે અક્ષત કંકુ ચોડવાં.

  • 2

    કલ્યાણ ઇચ્છવું.