ચોટલી પકડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોટલી પકડવી

  • 1

    ખસે નહીં એમ કબજામાં લેવું.

  • 2

    કાન પકડવો; કબૂલ કરાવવું.