ચોટલી હાથમાં આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોટલી હાથમાં આવવી

  • 1

    બરાબર કબજામાં આવવું.