ચોપડે કિંમત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોપડે કિંમત

  • 1

    ચોપડામાં નોંધેલી કિંમત; 'બૂકવૅલ્યુ'.