ચોરબજાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોરબજાર

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    જ્યાં ચોરીનો માલ વેચાતો હોય તેવું બજાર.

નપુંસક લિંગ

  • 1

    જ્યાં ચોરીનો માલ વેચાતો હોય તેવું બજાર.