ચોરબત્તી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોરબત્તી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચોરફાનસ; પ્રકાશ ગુપ્ત રાખી રાખી શકાય તેવું ફાનસ.