ગુજરાતી

માં ચોરાણુની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોરાણું1ચોરાણુ2ચોરાણુ3

ચોરાણું1

વિશેષણ

 • 1

  '૯૪ '.

મૂળ

सं. चतुर् +नवति; प्रा. चउणउइ

ગુજરાતી

માં ચોરાણુની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોરાણું1ચોરાણુ2ચોરાણુ3

ચોરાણુ2

વિશેષણ

 • 1

  '૯૪ '.

મૂળ

सं. चतुर् +नवति; प्रा. चउणउइ

ગુજરાતી

માં ચોરાણુની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોરાણું1ચોરાણુ2ચોરાણુ3

ચોરાણુ3

વિશેષણ

 • 1

  નેવુ વત્તા ચાર.

પુંલિંગ

 • 1

  ચોરાણુંનો આંકડો કે સંખ્યા; '૯૪'.