ચોરાણું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોરાણું

વિશેષણ

 • 1

  '૯૪ '.

મૂળ

सं. चतुर् +नवति; प्रा. चउणउइ

ચોરાણુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોરાણુ

વિશેષણ

 • 1

  '૯૪ '.

મૂળ

सं. चतुर् +नवति; प्रा. चउणउइ

ચોરાણુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોરાણુ

વિશેષણ

 • 1

  નેવુ વત્તા ચાર.

ચોરાણુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોરાણુ

પુંલિંગ

 • 1

  ચોરાણુંનો આંકડો કે સંખ્યા; '૯૪'.