ચોરીડકાટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોરીડકાટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચોરી અને ડકાટી; ચોરી લૂંટફાટ.