ચોરે ને ચૌટે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોરે ને ચૌટે

  • 1

    બધે; જ્યાં ત્યાં; આખા ગામામાં.