છંછણાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છંછણાટ

પુંલિંગ

 • 1

  છણછણાટ; ખણખણાટ.

 • 2

  મિજાજ; ગુસ્સો.

છછણાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છછણાટ

પુંલિંગ

 • 1

  ખણખણાટ.

 • 2

  મિજાજ; ગુસ્સો.