છક્કડ ખવરાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છક્કડ ખવરાવવી

  • 1

    તમાચ મારવી.

  • 2

    થાપ ખવરાવવી; છેતરવું.