છક્કડ ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છક્કડ ખાવી

  • 1

    થાપોટ ખાવી.

  • 2

    ફસાવું; છેતરાવું.