ગુજરાતી

માં છકાછકની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છકાછક1છેકાછેક2છેકાછેક3

છકાછક1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છકંછકા; છાકમછોળ.

ગુજરાતી

માં છકાછકની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છકાછક1છેકાછેક2છેકાછેક3

છેકાછેક2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    છેક; તદ્દન.

મૂળ

જુઓ છેક

ગુજરાતી

માં છકાછકની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છકાછક1છેકાછેક2છેકાછેક3

છેકાછેક3

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખૂબ છેકવું તે; જ્યાં ત્યાં છેકા-લીટા કરવા તે; ચેરાચેર.

મૂળ

જુઓ છેકવું