છેકો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેકો મૂકવો

  • 1

    છેકવું; લખેલું રદ કરવું.