ગુજરાતી

માં છછણાટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છછણાટ1છંછણાટ2

છછણાટ1

પુંલિંગ

 • 1

  ખણખણાટ.

 • 2

  મિજાજ; ગુસ્સો.

ગુજરાતી

માં છછણાટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છછણાટ1છંછણાટ2

છંછણાટ2

પુંલિંગ

 • 1

  છણછણાટ; ખણખણાટ.

 • 2

  મિજાજ; ગુસ્સો.