છછુંદર જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છછુંદર જેવું

  • 1

    અડપલાંખોર.