છુટ્ટી પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છુટ્ટી પડવી

  • 1

    રજા મળવી.