છટાછટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છટાછટ

અવ્યય

  • 1

    છટ છટ કરીને.

મૂળ

રવાનુકારી