છૂટી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છૂટી જવું

  • 1

    કેદ કે બંધનમાંથી મુક્ત થવું.

  • 2

    અદાલતમાં નિર્દોષ ઠરવું.