છૂટી પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છૂટી પડવું

  • 1

    જવાબદારીમાંથી નામુકર જવું-ખસી જવું.

  • 2

    નકામું કે વ્યર્થ જવું (જેમ કે, મહેનત, પૈસા ઈ૰).