છૂટ કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છૂટ કરવી

  • 1

    બંધી કે મના હોય તે દૂર કરવી; રજા આપવી.