છૂટ થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છૂટ થવી

  • 1

    રજા મળવી.

  • 2

    બંધી કે મના દૂર થવી.

  • 3

    તંગી ન રહેવી.