છેટું બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેટું બેસવું

  • 1

    અડકાવ આવવો.

છેટે બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેટે બેસવું

  • 1

    (સ્ત્રીએ) અભડાવું.