છેડાબાંધણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેડાબાંધણ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    વરકન્યાના છેડા ગાંઠવાનું વસ્ત્ર.

છેડાબાંધણું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેડાબાંધણું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    વરકન્યાના છેડા ગાંઠવાનું વસ્ત્ર.