ગુજરાતી

માં છેડાબાંધણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છેડાબાંધણ1છેડાબાંધણું2

છેડાબાંધણ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    વરકન્યાના છેડા ગાંઠવાનું વસ્ત્ર.

ગુજરાતી

માં છેડાબાંધણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છેડાબાંધણ1છેડાબાંધણું2

છેડાબાંધણું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    વરકન્યાના છેડા ગાંઠવાનું વસ્ત્ર.