છેડો ફાડી આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેડો ફાડી આપવો

  • 1

    છેડો છોડવો; તલાક આપવી.